India Paper Money

British India, Pick#A10V, 1919-20 10 Rupees, Uniface, Gubbay PMG Graded

British India, Pick#A10V, 1919-20 10 Rupees, Uniface, Gubbay PMG Graded
British India, Pick#A10V, 1919-20 10 Rupees, Uniface, Gubbay PMG Graded

British India, Pick#A10V, 1919-20 10 Rupees, Uniface, Gubbay PMG Graded
LOW SERIAL - PMG Graded UNIFACE - 1919.
British India, Pick#A10V, 1919-20 10 Rupees, Uniface, Gubbay PMG Graded